LATO 2019 - serwis specjalny !
WindsurfingKitesurfingŻeglarstwoWędkarstwoKajakiSkuteryPlażaNurkowanie
Kamera Online, Swarzewo, Stanica Wodna, Kamera na żywo Zatoka Pucka
 

Przystanki ścieżki dydaktyczno-przyrodniczej na terenie Miasta Puck

Cenne informacje, gra edukacyjna i trójwymiarowa makieta. W Pucku pojawią się nowe atrakcje, tym bardziej cenne, że mające ograniczyć negatywny wpływ działalności człowieka na miejscowe środowisko.

Władze Pucka podpisały umowę na realizację „Przystanków ścieżki dydaktyczno-przyrodniczej na terenie Miasta Puck”. Jak podają, celem tego projektu jest stworzenie ścieżki przyrodniczo dydaktycznej, a co z tego wynika – podniesienie poziomu edukacji ekologicznej oraz zmniejszenia antropopresji, czyli wpływu człowieka na zmiany w środowisku.

  • Edukacja ekologiczna poprzez zabawę, gry edukacyjne, już od najmłodszych lat jest ważnym elementem wpływającym na zmiany zachowań i kształtowanie postaw proekologicznych – wyjaśniają puccy urzędnicy. – Projekt ma służyć kanalizacji ruchu turystycznego, posiada charter edukacyjny, w szczególności w miejscach cennych przyrodniczo. Ścieżka będzie przebiegać równolegle do trasy rowerowej wzdłuż linii brzegowej i jest położona w bezpośrednim sąsiedztwie wód Zatoki Puckiej, Nadmorskiego Parku Krajobrazowego oraz obszaru Natura 2000, w rejonie ciągu spacerowego i rowerowego z uwzględnieniem lokalnych uwarunkowań przyrodniczych.

Zaplanowane przystanki na ścieżce mają zawierać będą treści związane z edukacją ekologiczną. Przy przystankach pojawią się tablice informacyjne o danym miejscu, występujących gatunkach ptaków oraz zasobach Zatoki Puckiej. Atrakcją, zwłaszcza dla młodszej grupy odbiorców, będzie gra edukacyjna wykorzystująca kody QR.

  • Tematyka treści edukacyjnych umieszczonych na ścieżce będzie zawierać informacje przyrodnicze dotyczące zarówno przyrody ożywionej, jak i nieożywionej. Między innymi umieszczone zostaną plansze związane z geologią i geomorfologią terenu. Zwrócona zostanie uwaga na ekosystem Zatoki Puckiej oraz Morza Bałtyckiego, jak również na formy ochrony przyrody znajdujące się na naszym terenie – dodają przedstawiciele puckiego ratusza.

Na ośmiu przystankach znajdą się między innymi:

  • gra edukacyjna o tematyce przyrodniczo-geologicznej bazującej na informacjach zamieszczonych na nośnikach edukacyjnych ścieżki oraz umożliwiającej aktywne korzystanie w formie zabawowej ze ścieżki z wykorzystaniem kodów QR;
  • instalacja edukacyjna opisująca procesy związane z dynamiką morza (np. powstawanie fali morskiej, przemieszczenie się materiału po dnie);
  • projekt graficzny pokazujący ryby występujące w Zatoce Puckiej;
  • trójwymiarowa makieta pokazująca rejon Pucka, wraz z terenem Zatoki Puckiej oraz Półwyspem Helskim;
  • gra edukacyjna o tematyce obejmującej ochroną organizmy roślinne i zwierzęce, charakterystyczne dla terenu Nadmorskiego Parku Krajobrazowego i Zatoki Puckiej;
  • instalacja modelu przekroju geologicznego charakterystycznego dla obszaru;
  • wystawa zdjęć ukazująca walory krajobrazowe okolicy, w szczególności akwenu Zatoki Puckiej oraz Wybrzeża.
fot. miastopuck.pl

 

Władysławowo - Puck - Rewa - Chałupy - Jastarnia - Jurata - Kuznica - Hel - Internetowa Telewizja Regionalna